Products


product-headline-1

XQ-360e                                   3head-500e                                   3head-602

XQ-IME360 epoxy injection anchoring adhesive                     XQ-IME500 epoxy injection anchoring adhesive                                 XQ-602 epoxy anchoring adhesive


product-headline-2

3head-xw                 3head-xb

XQ-XW epoxy carbon fiber adhesive                                            XQ-XB epoxy surface repair levelling adheisve

3head-cfc                                  3head-cfp                                    3head-bfc

XQ-CFC carbon fiber cloth                                                                XQ-CFP carbon fiber plate                                                               XQ-BFC basalt fiber cloth


product-headline-3

3head-ff                                  3head-gf

XQ-FF epoxy crack sealing adhesive                                       XQ-GF epoxy crack  grouting adhesive


product-headline-4

3head-gz                                  3head-jgn                                    3head-fb

XQ-GZ epoxy grouting adhesive                                                    XQ-JGN epoxy structural adhesive                                                 XQ-FB epoxy edge sealing adhesive


product-headline-5

3head-dx                                  3head-hm

XQ-DX high strength cone anchor bolt                                         XQ-HM chemical anchor capsule and bolt


product-headline-6

                                  3head-ts002

XQ-TS002 epoxy ceramic tile beauty sealant